Lưới thép kiến ​​trúc bằng kim loại cho phép ánh sáng xuyên qua

Thiết kế mở trực quan tuyệt vời của cấu trúc lưới thép kiến ​​trúc bằng kim loại cho phép ánh sáng xuyên qua, tạo ra một “vở kịch tuyệt đẹp” giữa bóng tối và ánh sáng.

Lưới cũng có thể được sử dụng để tạo các mẫu và hình dạng, tạo thêm sự thú vị về mặt hình ảnh cho bất kỳ không gian nào.

====

INNOVATIVE SOLUTIONS TO ALL YOUR CREATIVE WORKS

𝑊𝑒 𝙋𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 – 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

𝙋𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨’ contact for prompt assistance:

Mr. Hải Huỳnh – Sales & Marketing Manager

+84.904.04.2650 (Zalo/Viber/Telegram/Wechat/Whatsapp/Line)

www.prado-solutions.com

#pradometal#luoithep#luoikimloai#luoitrangtri#luoinhom#luoiinox#luoinoithat#vachopluoi#architecturalmetalmesh#architecturaldesign

 

Facebook
WhatsApp
Telegram