ĐỀ XUẤT HỆ TRẦN GRIDS VÀ VÁCH ỐP KIM LOẠI

ĐỀ XUẤT HỆ TRẦN GRIDS VÀ VÁCH ỐP KIM LOẠI * Vật liệu: nhôm * Độ dày: 2-4 mm * Kích thước: theo yêu câù mặt bằng/mặt đứng * Bề mặt hoàn thiện: màu Red Oxid, sơn mỹ thuật bóng mờ (theo tiêu chuẩn AAMA 2603-2604, độ bền màu 25 năm) * Hệ khung thép hộp: 30-60 mm (Ảnh: Ritz & Ghougassian Bentwood cafe in Melbourne) ==== LET’S TOGETHER DO THE RIGHT THING! 𝑊𝑒 𝙋𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 – 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝙋𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙈𝙚𝙩𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨’ contact for prompt assistance: +84.904.04.2650 (Zalo/Viber/Telegram/Wechat/Whatsapp/Line) 𝘔𝘳. 𝘏𝘶𝘺̀𝘯𝘩 𝘏𝘢̉𝘪 – 𝘚𝘢𝘭𝘦𝘴 & 𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘳 www.prado-solutions.com #pradometal #tamkimloaitrangtri #tamnhomtrangtri #tamkimloaicnc #tamkimloaicatlaser #trankimloai #sonhieuungkimloai #redoxide


Facebook

WhatsApp

Telegram